Usluga masaže

Datum objave

29.12.2016 13:51

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih mjesec dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno