Arhitektonske usluge

Datum objave

29.12.2016 15:38

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Kuća

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Više od 150 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je