Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

30.12.2016 23:39

Koju vrstu problema imate?

Poplava, Ostalo: curi voda iz vodokotlica,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: vodokotlic,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ostalo: kada je odvrnut ventil curi

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Stan

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 9 i 12 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno