Razvoj web i desktop aplikacija

Datum objave

31.12.2016 11:11

Molimo opišite koja vrsta aplikacije Vam je potrebna

Radite li razvoj web aplikacija. Treba mi jedna aplikacija. Detaje bi objasnio usmeno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je