Popravak miksera i blendera

Datum objave

31.12.2016 19:07

Koju vrstu uređaja je potrebno popraviti?

Blender

Molimo opišite vrstu problema

Clarity smothie blender - izlizan plastični dio sa zljebovima koji pokrecu oštricu. Motor radi, ali je mehanizam koji povezuje oštricu sa motorom izlizan...

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je