Stolarski radovi

Datum objave

01.01.2017 13:33

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Na dva stola ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno