Čišćenje peći i kotlova (servis)

Datum objave

01.01.2017 16:48

Za koju vrstu objekta je potrebna usluga?

Stambeni objekat - kuća

Za šta je potrebno čišćenje?

Ostalo: promjeniti motor i puz na peci za pelet,

Koliko peći je potrebno očistiti?

Ostalo: netreba cistiti

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno