Kurs informatike

Datum objave

01.01.2017 18:26

Šta želite da naučite na kursu?

Prezentacije (Power Point),

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Srijeda,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 9 - 12h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-01-2017