Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

02.01.2017 20:36

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: bilo koje vrijeme i dan,

Na koji način želite pohađati časove?

Ostalo: ili u vases ili u mom dome,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je