Arhitektonske usluge

Datum objave

04.01.2017 08:24

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta, Dobijanje građevinske dozvole,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Kuća

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

70 - 90 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je