Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

04.01.2017 09:21

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Korigovanje,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno