Popravak printera i fotokopir aparata

Datum objave

05.01.2017 11:15

Za koji aparat Vam je potreban popravak?

Kopir aparat,

Za koji aparat Vam je potreban popravak?Za koji aparat Vam je potreban popravak?

Kopir aparat,

Gdje se nalazi aparat koji je potrebno popraviti?Gdje se nalazi aparat koji je potrebno popraviti?

U uredu,

Za koji aparat Vam je potreban popravak?Kada Vam treba odabrana usluga?

Kopir aparat, Ostalo: xerox,

Gdje se nalazi aparat koji je potrebno popraviti?Imate li dodati još neke informacije?

U uredu,