Montaža/zamjena potopne pumpe

Datum objave

05.01.2017 21:00

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zamjena postojeće potopne pumpe

Vrsta potopne pumpe

Nisam siguran/na

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove

Vrsta objekta

Poslovni objekat

Da li je došlo do poplave?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno