Snimanje/fotografisanje iz vazduha

Datum objave

06.01.2017 20:50

Sa koliko lokacija Vam je potrebna fotografija / snimak?

S jedne lokacije

Vrsta snimanja / fotografije

Snimanje iz drona

U kojim formatima želite fotografije?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Dron mi se nece da kalibrise da li je to zbog baterije ili je neki drugi razlog