Čišćenje i popravak otvora za ventilaciju

Datum objave

06.01.2017 21:34

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak cijevi i otvora za ventilciju,

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: ,

Koliko otvora je potrebno popraviti?

6 - 10

Koja vrsta ventila je u pitanju?

Ispušni (kuhinja / kupatilo),

Od kojeg materijala su napravljene dovodne cijevi?

Od metala,

Koliko dugo problem postoji?

Ne postoji problem, potrebno je samo redovno održavanje

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da sve obezbijedi stručnjak

Koliko spratova ima nekretnina?

1

Koja vrsta nekretnina je u pitanju?

Poslovni prostor

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je