Postavljanje elektroinstalacija

Datum objave

07.01.2017 09:25

Vrste radova koji su Vam potrebni?

Ostalo: Popraviti bojler,

Koliko je otprilike stara nekretnina u kojoj su potrebne elektroinstalacije?

25 - 50 godina

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Bojler prestao da grije vodu

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno