Malterisanje

Datum objave

09.01.2017 15:14

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Cigla, Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

75 - 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

31-03-2017

Imate li dodati još neke informacije?

Riječ je o malterisanju jednog dijela unutrašnjeg prostora vikendice koja se nalazi na Romaniji. To bismo radili već u martu, čim vremenske prilike budu dozvoljavale.