Bušenje bunara

Datum objave

09.01.2017 15:18

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Ostalo: Plac 20x21 za kucu

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

Po preporuci vasoj

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ako bi radili to bi bilo na proljeće .. planiram kuću ali prvo vodu hocu.