Kurs informatike

Datum objave

09.01.2017 15:48

Šta želite da naučite na kursu?

Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Preporučeno od instruktora

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 15 - 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je