Ugradnja septičke jame

Datum objave

10.01.2017 01:46

Koju vrstu septičke jame želite ugraditi?

Nisam siguran/na

Koliki kapacitet septička jama treba da ima?

Manje od 1000 l

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

Ostalo: Vikendica

Kada Vam je potrebna ugradnja?

Ostalo: Proljece

Postoji li lokacija i instalacije za septičku jamu?

Ne, ne postoji ni lokacija ni instalacije

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je