Čuvanje djece

Datum objave

10.01.2017 11:21

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo:

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 14 - 17 h, Nakon 17 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu, U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je