Instrukcije iz web programiranja

Datum objave

10.01.2017 19:01

Za koji programski jezik su potrebne instrukcije?

PHP,

Molimo upišite za koji framework su potrebne instrukcije

bilo koji

Kojim danima želite instrukcije?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Od 15 - 18 h,

Imate li prethodnog iskustva?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Poznajem osnove PHP i onovnu komunikaciju sa bazom podataka