Stolarski radovi

Datum objave

14.10.2016 07:45

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: NADGLEDANJE POSLOVA U STOLARIJI

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban iskusan i kvalitetan poslovodja u stolariji koji bi organizirao i nadgledao proizvodnju kupatilskih garnitura.