Prijevoz putnika

Datum objave

14.10.2016 09:06

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Više od 5

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

3 dana

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prevoz

Sarajevo

Molimo upišite lokaciju/e na koje Vam je potreban prevoz

Beograd

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-10-2016

Imate li dodati još neke informacije?

Ne