Usluga masaže

Datum objave

11.01.2017 16:15

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli, Da povećam fleksibinost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana,