Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

11.01.2017 21:25

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,