Izrada šadrvana

Datum objave

12.01.2017 10:40

Da li možete pružiti upute za izradu?

Ostalo: na kojoj se adresi nalazite?

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal (građu) za izgradnju?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Da, potrebna mi je i dostava

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je