Servis računara

Datum objave

12.01.2017 17:15

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

PC računar, Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

Acer

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

win

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem, Potrebno je instalirati drajvere, Ugradnja hardvera, Back - up podataka, Instalacija softvera, Sastavljanje konfiguracije,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno