Usluga masaže

Datum objave

13.01.2017 22:45

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,