Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

14.01.2017 11:17

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Zamjena maski,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

1

Od kada postoji ovaj problem?

Povremeno, tokom protekle sedmice

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Prostorije gdje ne postoji pristup vodi ( dnevni boravak, spavaća soba)

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno