Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

14.01.2017 15:52

Koju vrstu problema imate?

Zaleđena cijev,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: Saht,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

Nisam siguran/na

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Ostalo

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Voda zaledila od sahta pa do malog okruglog sahta ili sibera kako ko zove