Dresura pasa

Datum objave

15.01.2017 18:13

Koje je rase Vaš pas?

Belgijski ovčar

Koja je starosna dob Vašeg psa?

Manje od 1 godine

Koje je rase Vaš pas?Koje je rase Vaš pas?

Belgijski ovčar

Koja je starosna dob Vašeg psa?Koja je starosna dob Vašeg psa?

Manje od 1 godine

Koje je rase Vaš pas?

Belgijski ovčar

Koja je starosna dob Vašeg psa?

Manje od 1 godine

Koju vrstu osnovne dresure psa želite?

Dolazak psa na komandu, Hodanje uz nogu, sjedanje, Čuvanje mjesta, Opoziv na sjedi i lezi, Ne uzimanje hrane (otpadaka) sa ulice,

Da li želite složeniju dresuru psa?

Ne, osnovna dresura je dovoljna,

Koji od sljedećih dana Vam odgovaraju za dresuru?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Subota, Nedjelja,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je