Postavljanje auto folija

Datum objave

15.01.2017 22:09

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Toyota Corolla hatchback 2006

Koju vrstu folije želite postaviti?

Za zaštitu od sunca

Na koliko prozora želite postaviti foliju?

Ostalo: na sve osim vjetrobrana

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Obavezno navesti cijenu usluge u ponudi. Hvala