Priprema za TOEFL ispit

Datum objave

15.01.2017 22:25

Iz kojeg dijela testa su Vam potrebne instrukcije?

Govor, Gramatika,

Da li već imate određen datum testa?

Ne

Koji dani Vam najviše odgovaraju?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Poslije 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Obavezno navesti cijenu usluge u ponudi. Hvala