Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

15.01.2017 22:27

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Knjigovodstvo, Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Obavezno navesti cijenu usluge u ponudi. Hvala