Usluga masaže

Datum objave

15.01.2017 22:37

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,