Fizičko obezbjeđenje i zaštita

Datum objave

16.01.2017 01:25

Koja vrsta usluge vam je potrebna?

Usluge tjelohranitelja,

Koliko sati Vam je potrebna usluga obezbjeđenja ?

Više od 5 sati

Gdje Vam je potrebna usluga obezbjeđenja?

Privatno

Koliko često Vam je potrebna usluga obezbjeđenja?

Kontinuirano

Da li je potrebno da osoblje nosi uniformu?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana