Čišćenje dimnjaka

Datum objave

17.01.2017 09:28

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Od 18 - 25 cm

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno