Postavljanje fasade

Datum objave

17.01.2017 10:00

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8 cm,