Čuvanje djece

Datum objave

17.01.2017 17:26

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda),

Starosna dob djeteta (djece)

2 - 3 godine,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Prije 8 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu, U domu osobe koja čuva,

Koliko djece je potrebno čuvati?

1,