Prijevoz robe

Datum objave

17.01.2017 17:55

Molimo upišite lokaciju istovara

Stovariste otpada,

Molimo upišite lokaciju utovara

Sarajevo,Kosevsko brdo,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Molimo upišite vrstu robe koju je potrebno prevesti

Šut ,