Postavljanje prozora

Datum objave

17.01.2017 18:25

Koliko prozora ukupno želite zamijeniti / postaviti?

1,ostakliti balkon,

Koje širine želite da budu novi prozori?

150 cm,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Od kojeg materijala želite da novi okviri prozora budu izrađeni?

Aluminijum,

Koje visine želite da budu novi prozori?

200 cm,sa roletnom,

Koju vrstu prozora je potrebno postaviti?

Klizni (klizi na stranu),

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal uključujući i prozore

Ne, potrebno je da izvođač radove sve obezbijedi,