Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

17.01.2017 20:34

Koju vrstu problema imate?

Zaleđena cijev,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ništa od ponuđenog,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

PVC

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 9 i 12 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Zaleđen dovod vode u kuću potreban majstor za odleđivanje