Usluga masaže

Datum objave

17.01.2017 21:37

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,