Čuvanje djece

Datum objave

18.01.2017 11:07

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: između 7:30-17:30,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je