Usluga pisanja

Datum objave

18.01.2017 20:20

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Ostalo: Seminarski rad,

Koliko stranica je potrebno napisati?

8 - 10 stranica

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Zdravstveni sektor,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Više puta

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Uzimanje, transport i obrada uzoraka za moleklarnu dijagnostiku u virusologiji

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana