Prijevoz putnika

Datum objave

19.01.2017 17:30

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

2

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

1

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prevoz

Bascarsija

Molimo upišite lokaciju/e na koje Vam je potreban prevoz

Jahorina

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-01-2017

Imate li dodati još neke informacije?

ne