Instrukcije iz matematike

Datum objave

14.10.2016 13:37

Za koju vrstu matematike su Vam potrebne instrukcije?

Nisam siguran/na, Ostalo: ,

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Fakultet

Kojim danima želite instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Prije 9 h, Između 9 -12 h, Između 12 - 15 h, Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je