Krečenje

Datum objave

20.01.2017 10:28

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

Ostalo: 200

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je