Usluga masaže

Datum objave

20.01.2017 18:39

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,